Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů pro návštěvníky našeho webu/e-shopu, uživatele internetového obchodu, zákazníky, dodavatele a uchazeče o zaměstnání

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny (i) všem návštěvníkům webových stránek (https://www.jacob-group.com/) a návštěvníkům, uživatelům a zákazníkům internetového obchodu (https://www.jacob-shop.com/) Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG („my“ nebo „nás“) (ii) zákazníkům a dodavatelům mimo web/online obchod a (iii) uchazečům o zaměstnání. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme správcem údajů ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká práva a možnosti máte.

1. Jméno a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů


Správce údajů odpovědný za zpracování:

Společnost: JACOB-SYSTEMS s.r.o.

Adresa: Vavrečkova 7074 , Zlín 760 01, ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: +420 721 936 860

E-mail: info(@)jacob-group.cz

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na:

Společnost:   PARTECO Holding s.r.o.    

Adresa:  Zelinova 5587, 760 05 Zlín

E-mail:  info(@)jacob-group.cz

2. Zpracování osobních údajů na webových stránkách nebo v internetovém obchodě

Níže naleznete informace o našem zpracování osobních údajů na našich webových stránkách a v internetovém obchodě. Na základě typu osobních údajů vysvětlujeme účel zpracování a právní základ, na kterém jsou osobní údaje zpracovávány. Dále sdělujeme, jak dlouho budou osobní údaje uloženy.

2.1 Návštěva našeho webu nebo internetového obchodu je pro informační účely

Pokud navštívíte náš web nebo internetový obchod pouze pro informační účely, aniž byste nám aktivně poskytli údaje prostřednictvím registrace či jiným způsobem, zpracováváme pouze údaje o internetovém připojení, které váš prohlížeč předá našemu serveru.

Osobní údaje

Účely zpracování a právní základ

Soubory protokolu serveru
Typ prohlížeče a verze prohlížeče, použitý operační systém, URL odkazu, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku serveru, IP adresa (automaticky zkrácená)

Když navštívíte naši webovou stránku nebo internetový obchod, váš prohlížeč automaticky zpracovává informace, které nám váš prohlížeč automaticky předává v „souborech protokolu serveru“. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem optimalizace našich online produktů v budoucnu a také pro zajištění ochrany dat a zabezpečení dat.

Údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR. 

 

Automaticky shromažďované protokolové údaje jsou vymazány po splnění účelu zpracování, obvykle 7 dní po jejich shromáždění, pokud není v jednotlivých případech nutné je uchovávat déle z důvodu bezpečnosti dat a systému nebo z důvodu identifikace a opravit chyby.

Osobní údaje uvedené v této části 2.1 jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy, když navštívíte naše webové stránky nebo online obchod. Webové stránky nebo internetový obchod se nemusí zobrazovat optimálně, pokud nedochází ke zpracování osobních údajů.

2.2 Kontaktujte nás prostřednictvím on-line kontaktního formuláře nebo e-mailem

Níže uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem informování o našich produktech a službách a pro zodpovězení dalších vašich dotazů.

Osobní údaje

Účely zpracování a právní základ

On-line kontaktní formulář/e-mail
Kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, adresa, důvod kontaktu atd.), e-mailová adresa.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek nebo online obchodu nebo si vyžádáte informační materiál nebo katalog, zpracováváme vaše údaje z online kontaktního formuláře nebo vašeho e-mailu za účelem vyřízení vašeho dotazu a související technické administrativy a zodpovězení všech otázek.

Než s vámi uzavřeme smlouvu, jsou tyto údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jinak se zakládá na oboustranném zájmu na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s tímto bodem 2.2 pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám poskytli informace, které jste od nás požadovali, a abychom s vámi navázali jakýkoli potenciální obchodní vztah.

Pokud po nás platné zákony vyžadují uchování určitých osobních údajů po zákonem stanovenou dobu (například v souvislosti s obchodními transakcemi), budeme příslušné osobní údaje nadále uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné. V tomto případě je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány, pokud již nebudou potřebné pro účely splnění zákonných požadavků.

Osobní údaje uvedené v této části 2.2 shromažďujeme přímo od vás, když nám osobní údaje sami poskytnete. Pokud bychom tyto osobní údaje nezpracovávali (s výjimkou případných nepovinných údajů), nebylo by možné poskytovat služby popsané v této části 2.2.

2.3 Žádost o práci

V rámci žádostí o zaměstnání zpracováváme následující osobní údaje.

Osobní údaje

Účely zpracování a právní základ

Podrobnosti

Osobní údaje jako například:

(i) Jméno, soukromé kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa) a další konkrétní informace, které jste uvedli v rámci přihlášky, jako například:

(ii) životopis, doporučující dopisy, průvodní dopis, pracovní povolení, předchozí zaměstnání, historie školení, jazyky - kterými mluvíte, dovednosti související s daným zaměstnáním a reference, jakož i informace poskytnuté během procesu podávání žádosti (některé z nich vyžaduje zákon),  jako:

(iii) datum a místo narození, rodinný stav, počet dětí, informace o řidičském průkazu a případný zdravotní stav.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat v souvislosti s žádostí o zaměstnání, která může být podána e-mailem, prostřednictvím firemní stránky (sociální média, viz bod 4) nebo poštou, za účelem výběru vhodných zaměstnanců, poskytnutí oznámení o výsledku žádosti, koordinaci procesu žádosti (např. osobní pohovor) a navázání pracovního poměru.

Údaje jsou zpracovávány v souladu s

§ 26 odst. 1 věta 1 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz [zákon o ochraně osobních údajů]).

Osobní údaje uvedené v této části 2.3 shromažďujeme přímo od vás jako uchazeče o zaměstnání během procesu žádosti.

Pokud bude vaše žádost neúspěšná, budeme tyto osobní údaje uchovávat po dobu tří měsíců od oznámení našeho rozhodnutí. V tomto případě je právním základem pro zpracování údajů kromě výše uvedeného čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je použít tyto osobní údaje v případě potřeby v souvislosti s právními spory s žadateli, zejména v souvislosti se [zákonem o obecném rovném zacházení]).

2.4 Použití obchodu pro detailní zobrazení produktů a v souvislosti s objednávkami

Níže uvedené osobní údaje zpracováváme také za účelem informování o našich produktech nebo službách a vyřizování vašich objednávek.

Osobní údaje

Účely zpracování a právní základ

Registrace zákaznického účtu

Povinné údaje pro registraci (DIČ, společnost, adresa společnosti, telefonní číslo společnosti nebo číslo mobilního telefonu, země, e-mailová adresa společnosti, titul, jméno, oddělení, e-mailová adresa účtu, heslo).

Nepovinné dodatečné informace (P.O. box/PSČ, faxové číslo společnosti, adresa URL společnosti, osobní faxové číslo).

Abyste mohli využívat některé funkce na našem webu nebo v našem e-shopu (podrobnější informace o produktech/objednávky), musíte si vytvořit zákaznický účet. V rámci této registrace zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabídnout tyto funkce.

 

Zpracování těchto údajů se provádí pro všechny informace potřebné k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a pro všechny další informace z důvodu vzájemného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Přímá reklama

Kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, adresa, důvod kontaktu atd.), e-mailová adresa

Případné povinné registrační údaje (viz výše)

Pokud jste jedním z našich zákazníků a jste aktivní za poslední tři roky, můžeme vás kontaktovat e-mailem, abychom vás informovali o našich aktuálních produktech a službách v rámci našeho stávajícího obchodního vztahu.

Údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zpracování (on-line) objednávek:

Registrační údaje, komunikační údaje o objednávce, údaje o objednávce (produkt, množství atd.), platební údaje (všechny potřebné fakturační údaje).

Pokud jste jedním z našich zákazníků a jste aktivní za poslední tři roky, můžeme vás kontaktovat e-mailem, abychom vás informovali o našich aktuálních produktech a službách v rámci našeho stávajícího obchodního vztahu.

Údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kontrola kreditu

Platební údaje

Před dodáním objednaného zboží můžeme nechat provést kontrolu kreditu pomocí platebních údajů. Děje se tak, abychom nás chránili před nezaplacením.

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s článkem 6(1)(b) a případně (f) GDPR.

Kontrola údajů v souladu a další zákonné povinnosti

např. informace o právních sporech, které mohou být relevantní pro antimonopolní účely.

Účelem zpracování je zajistit dodržování zákonných povinností (jako jsou účetní povinnosti, daňové předpisy), audity dodržování nebo evidenční povinnosti (například podle zákonů o hospodářské soutěži, vývozních zákonů, obchodních sankcí a zákonů o embargu nebo prevence bílých límečků). zločin nebo praní špinavých peněz); v jednotlivých případech to může zahrnovat porovnání vašich kontaktních údajů nebo jiných údajů, které poskytnete, s příslušnými seznamy sankcionovaných stran a kontaktování vás, abychom potvrdili vaši totožnost, pokud k takové shodě dojde, nebo zaznamenání jakékoli interakce s vámi, která může být relevantní pro antimonopolní účely.

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s článkem 6(1)(b) nebo (c) GDPR.

 

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s tímto oddílem 2.4 pouze tak dlouho, jak je to v každém případě nutné k poskytování služeb, prodeji našich produktů nebo poskytování informací, které jste od nás požadovali, a ke správě obchodního vztahu s vámi nebo ke kontrole dodržování . Pokud si přejete smazat svůj zákaznický účet, učiníme tak po obdržení vaší žádosti.

Pokud nám příslušné platné zákony ukládají povinnost uchovávat určité osobní údaje po zákonem stanovenou dobu (např. v souvislosti s obchodními transakcemi), budeme konkrétní osobní údaje nadále uchovávat tak dlouho, dokud k tomu budeme mít zákonnou povinnost. V tomto případě je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány, pokud již nebudou nutné pro splnění zákonných požadavků.

Osobní údaje uvedené v této části 2.4 shromažďujeme přímo od vás, když nám osobní údaje sami poskytnete. Pokud bychom tyto osobní údaje nezpracovávali (s výjimkou nepovinných údajů), nebylo by možné poskytovat služby uvedené v této části 2.4.

2.5 Soubory cookie a analytické služby

(a) Soubory cookie

aa) Obecné informace o cookies

Na našich webových stránkách a v internetovém obchodě používáme „cookies“ pro různé účely. Cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho počítače a neobsahují žádné viry. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a ukládají prohlížeč.

Zda jsou soubory cookie používány při návštěvě našeho webu/internetového obchodu a o jaké soubory cookie se jedná, závisí na tom, které oblasti a funkce našeho webu/webového obchodu používáte a zda souhlasíte s používáním souborů cookie, které nejsou v našem systému správy souhlasu technicky nezbytné.

Souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, je-li vyžadován, a odmítnutí nebo vymazání cookies jsou spojeny s koncovým zařízením, které používáte, a také s použitým webovým prohlížečem v každém případě. Pokud používáte více než jedno koncové zařízení nebo webový prohlížeč, můžete se rozhodovat jinak nebo si pro každý z nich vybrat jiná nastavení.

bb) Zvláštní upozornění na jednotlivé používané soubory cookie

Prostřednictvím našeho webu/webového obchodu jsou používány následující kategorie souborů cookie:

 • Požadované soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro základní funkce našeho webu/webového obchodu.
 • Analytical cookies: These cookies allow us to analyse how the website/webshop is used so that we can measure and improve its performance. In addition, they improve your user experience on our website/webshop
 • Soubory cookie sociálních sítí: Tyto soubory cookie vám umožňují připojit se k vašim kanálům sociálních médií, sdílet obsah z této webové stránky/našeho internetového obchodu nebo číst obsah z příslušných platforem na této webové stránce/v našem internetovém obchodě.
 • Marketingové soubory cookie: Tyto soubory cookie používáme k tomu, abychom vám poskytovali informace a nabídky, které odpovídají vašim zájmům na kanálech sociálních médií, ve vyhledávačích nebo případně v zobrazovacích sítích napříč zařízeními.

(i) Požadované soubory cookie

Na našich webových stránkách a v našem internetovém obchodě jsou v současné době používány soubory cookie relace, které slouží zejména ke zprovoznění zákaznického účtu a funkcí nákupního košíku. To se provádí zpracováním stavu přihlášení uživatele FE/BE a preference souborů cookie. Konkrétně se na tomto webu používají následující soubory cookie relace:

 • fe_typo_user;
 • be_typo_user;
 • be_lastLoginProvider;
 • PHPSESSID; 
 • cookieconsent_dismissed;
 • Cookie _et_coid.

Zpracování údajů se provádí na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytování/optimalizace našich online služeb a naší webové prezentace.

Výše uvedené údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedeného účelu. Doba uložení relačních cookies obvykle trvá do konce vaší návštěvy našich webových stránek nebo internetového obchodu. V závislosti na typu prohlížeče, který používáte, mohou být aktivována výchozí nastavení, která obnovují stránky, které jste dříve navštívili, a to umožňuje delší ukládání souborů cookie relace.

(ii) Analytické soubory cookie

Google Analytics

Pokud jste udělili souhlas, používá tato webová stránka (stejně jako webový obchod, na který se dále nebude samostatně odkazovat) „Google Analytics“, službu webové analýzy společnosti Google LLC. Odpovědným poskytovatelem služeb v Evropské unii je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko („Google“).

Rozsah zpracování

Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné soubory cookie o vašem používání této webové stránky se přenášejí na server Google a tam se ukládají.

Používáme funkci „anonymizeIP“ (známou jako maskování IP): Aktivace anonymizace IP na tomto webu znamená, že vaše IP adresa bude společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropské Hospodářská oblast. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google nepropojí IP adresu přenesenou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics s jakýmikoli jinými údaji, které má Google.

Během vaší návštěvy webu se shromažďují následující údaje:

 • navštívené stránky, vaše „cesta kliknutí“
 • dosažení „cílů webu“ (konverze, např. registrace newsletteru, stahování, nákupy)
 • vaše uživatelské chování (např. kliknutí, doba sledování, míra okamžitého opuštění)
 • vaše přibližná poloha (region)
 • vaše IP adresa (ve zkrácené podobě)
 • technické informace o vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky)
 • vašeho poskytovatele internetu
 • odkazující URL (která webová stránka/reklamní médium vás přivedlo na tento web)

Google Analytics se používá ve společné odpovědnosti se společností Google. Za tímto účelem existuje se společností Google smlouva o zpracování údajů, která však v současnosti dává oběma stranám plnou odpovědnost za zpracování, které jim bylo přiděleno. Google kombinuje vaše údaje o používání s údaji o používání shromážděnými jinde a výsledné profily používá k zobrazování personalizovaných reklam a k provádění analýz.

Vaše údaje jsou nám zpřístupněny pouze v zašifrované podobě.

Účely zpracování

Google pro nás tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu. Zprávy poskytované službou Google Analytics se používají k analýze výkonu našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Příjemce

Příjemcem údajů je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), případně Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Alphabet Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA).

Převod do třetích zemí

Primárním místem pro zpracování vašich osobních údajů je Evropská unie.

Nelze však vyloučit, že údaje budou prostřednictvím Google Analytics přenášeny do tzv. třetích zemí. Tyto třetí země nemusí nabízet odpovídající úroveň ochrany údajů podle GDPR. Pokud jsou údaje přenášeny například do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, kdy nemusíte mít možnost právního postihu. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou data přenášena. To může být pro různé účely, například pro skladování nebo zpracování.

 • Spojené státy americké, Singapur, Chile, Tchaj-wan

V případě potřeby se pro tuto formu převodu uzavírají standardní smluvní doložky pro využívané služby.

Doba uložení

Cookies související s Google Analytics jsou uchovávány po dobu až dvou let. Námi zaslaná data propojená s cookies se však po 14 měsících automaticky vymažou. Smazání údajů, které dosáhly konce doby uchovávání, probíhá automaticky jednou měsíčně.

Můžete také zabránit (dalšímu) shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google využitím možností uvedených v části 2.5. cc).

Právní základ a možnost odvolání

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas, článek 6(1)(a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s budoucí platností odvolat tím, že přejdete do nastavení souborů cookie (v části 2.5 cc)) a změníte svůj výběr tam.

Další informace o podmínkách použití Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a https://policies.google.com/?hl=de.

LinkedIn Analytics/Insight-Tag (marketingová řešení)

Pokud jste udělili souhlas, tento web používá „LinkedIn“, službu webové analýzy poskytovanou společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“).

Značka LinkedIn Insight je malý úryvek kódu, který jsme přidali na naše webové stránky.

Rozsah zpracování

Značka LinkedIn Insight používá soubory cookie, které nám umožňují statisticky vyhodnocovat používání našich webových stránek a neustále je zlepšovat. Tímto způsobem zjistíme, která reklama LinkedIn nebo interakce na LinkedIn vás přivedla na náš web. To nám umožňuje lépe kontrolovat, jak se naše reklama zobrazuje. Informace shromážděné pomocí cookies se přenášejí na server LinkedIn a tam se ukládají.

Během vaší návštěvy webu se shromažďují následující údaje:

 • údaje o návštěvách našich webových stránek, včetně URL,
 • odkazující URL,
 • IP adresa,
 • vlastnosti zařízení a prohlížeče,
 • časová razítka a události stránky

IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud se používají k dosažení členů napříč zařízeními) zaheslovány. Přímé identifikátory jsou odstraněny do sedmi dnů za účelem ochrany údajů.

Značka LinkedIn Insight se používá ve společné odpovědnosti s LinkedIn. Za tímto účelem existuje smlouva o zpracování údajů se společností LinkedIn, která však v současné době dává oběma stranám plnou odpovědnost za zpracování, které jim bylo přiděleno. LinkedIn kombinuje vaše údaje o používání s údaji o používání shromážděnými jinde a výsledné profily používá k zobrazování personalizované reklamy a k poskytování analýzy.

Vaše údaje jsou nám zpřístupněny pouze v zašifrované podobě.

Účely zpracování

LinkedIn pro nás použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Zprávy poskytované LinkedIn se používají k analýze výkonu našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Příjemce

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irsko) a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA).

Převod do třetích zemí

Primárním místem pro zpracování vašich osobních údajů je Evropská unie.

Nelze však vyloučit, že data budou LinkedIn předávána do tzv. třetích zemí. Tyto třetí země nemusí nabízet odpovídající úroveň ochrany údajů podle GDPR. Pokud jsou údaje přenášeny například do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, kdy nemusíte mít možnost právního postihu. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou data přenášena. To může být pro různé účely, například pro skladování nebo zpracování.

 • Spojené státy americké

V případě potřeby se pro tuto formu převodu uzavírají standardní smluvní doložky pro využívané služby.

Doba uchování dat

Pseudonymizované údaje budou vymazány do 90 dnů, pokud nebudou zpracovány nebo použity v aktivních kampaních.

Můžete také zabránit (dalšímu) shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) LinkedIn a zpracování těchto údajů LinkedIn využitím možností uvedených v části 2.5. cc).

Právní základ a možnost odvolání

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas, článek 6(1)(a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s budoucí platností odvolat tím, že přejdete do nastavení souborů cookie (v části 2.5 cc)) a změníte svůj výběr tam.

Další informace o značce LinkedIn Insight a zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn naleznete na adrese:https://www.linkedin.com/legal/sas-terms#additional-terms-for-optional-conversion-tracking a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Správce záznámů Google

Pokud jste udělili svůj souhlas, bude tento web používat „Google Tag Manager“, systém správy záznamů od společnosti Google LLC. Odpovědným poskytovatelem služeb v Evropské unii je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko.

Rozsah zpracování

Správce záznamů Google používá soubory cookie k tomu, aby měřicí kódy a související fragmenty kódu, společně známé jako značky, mohly být aktualizovány na našem webu a aby bylo možné určit, kdy se značky spouštějí. Informace shromážděné pomocí cookies se přenášejí na server Google a tam se ukládají.

Pro Google Tag Manager používáme také funkci „anonymizeIP“ (tzv. IP maskování), která je blíže vysvětlena v informacích o Google Analytics.

Během vaší návštěvy webu se shromažďují následující údaje:

 • Agregovaná data o spouštění záznamů

Správce záznamů Google je používán ve společné odpovědnosti se společností Google. Za tímto účelem existuje se společností Google smlouva o zpracování údajů, která však v současnosti dává oběma stranám plnou odpovědnost za zpracování, které jim bylo přiděleno.

Účely zpracování

Pro nás Google použije tyto informace k načtení našich značek integrovaných pomocí Správce značek Google (např. Google Ads Conversion Pixel).

Příjemce

Příjemcem údajů je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), případně Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Alphabet Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA).

Převod do třetích zemí

Primárním místem pro zpracování vašich osobních údajů je Evropská unie.

Nelze však vyloučit, že data budou prostřednictvím Google Tag Manageru přenesena do tzv. třetích zemí. Tyto třetí země nemusí nabízet odpovídající úroveň ochrany údajů podle GDPR. Pokud jsou údaje přenášeny například do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, kdy nemusíte mít možnost právního postihu. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou data přenášena. To může být pro různé účely, například pro skladování nebo zpracování.

 • Spojené státy americké, Singapur, Chile, Tchaj-wan

V případě potřeby se pro tuto formu převodu uzavírají standardní smluvní doložky pro využívané služby.

Doba uchování dat

Námi zaslaná data a propojená s cookies se automaticky vymažou 14 měsíců po načtení.

Můžete také zabránit (dalšímu) shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google využitím možností uvedených v části 2.5. cc).

Právní základ a možnost odvolání

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas, článek 6(1)(a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s budoucí platností odvolat tím, že přejdete do nastavení souborů cookie (v části 2.5 cc)) a změníte svůj výběr tam.

Další informace o podmínkách použití Správce značek Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428 a https://policies.google.com/?hl=de.

(iii) Cookies sociálních médií

V současnosti se nepoužívají žádné soubory cookie ze sociálních sítí.

(iv) Marketingové soubory cookie

Konverzní pixel Google Ads

Pokud jste udělili souhlas, bude tento web používat „Google Ads“, službu zobrazující reklamy od společnosti Google LLC. Odpovědným poskytovatelem služeb v Evropské unii je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko („Google“).

Rozsah zpracování

Google Ads používá soubory cookie k tomu, aby bylo možné optimálním způsobem upozornit na naše nabídky prostřednictvím různých reklamních médií (tzv. Google Ads) na externích webových stránkách a k měření určitých parametrů pro měření úspěšnosti, jako je zobrazování reklam nebo kliknutí uživateli. našeho webu. Integrací reklam získá Google informace o tom, že jste vstoupili do příslušné části našich webových stránek nebo že jste klikli na naši reklamu. Informace shromážděné pomocí cookies se přenášejí na server Google a tam se ukládají.

Během vaší návštěvy webu se shromažďují následující údaje:

 • jazyk prohlížeče, typ prohlížeče
 • ID souboru cookie, informace o souborech cookie
 • datum a čas návštěvy
 • IP adresa
 • odkazující URL
 • údaje o používání/kliknuté reklamy (události/poskytnuté)
 • webový požadavek

Google Ads jsou používány ve společné odpovědnosti se společností Google. Za tímto účelem existuje se společností Google smlouva o zpracování údajů, která však v současnosti dává oběma stranám plnou odpovědnost za zpracování, které jim bylo přiděleno. Google kombinuje vaše údaje o používání s údaji o používání shromážděnými jinde a výsledné profily používá k zobrazování personalizovaných reklam a k provádění analýz.

Jako funkci Google Ads také používáme „Dynamický remarketing Google“. Tato aplikace vám umožňuje zobrazovat naše reklamy při následném používání internetu po návštěvě našich webových stránek. Děje se tak ukládáním souborů cookie ve vašem prohlížeči, které společnost Google používá k zaznamenávání a analýze vašeho uživatelského chování při návštěvě různých webových stránek. Tímto způsobem může Google určit vaši předchozí návštěvu našich webových stránek.

Vaše údaje jsou nám zpřístupněny pouze v agregované a zašifrované podobě.

Účely zpracování

Pomocí Google Ads můžeme identifikovat, která reklamní opatření jsou obzvláště účinná.

Příjemce

Příjemcem údajů je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), případně Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Alphabet Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA).

Převod do třetích zemí

Primárním místem pro zpracování vašich osobních údajů je Evropská unie.

Nelze však vyloučit, že údaje budou prostřednictvím Google Ads předávány do tzv. třetích zemí. Tyto třetí země nemusí nabízet odpovídající úroveň ochrany údajů podle GDPR. Pokud jsou údaje přenášeny například do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, kdy nemusíte mít možnost právního postihu. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou data přenášena. To může být pro různé účely, například pro skladování nebo zpracování.

 • Spojené státy americké, Singapur, Chile, Tchaj-wan

V případě potřeby se pro tuto formu převodu uzavírají standardní smluvní doložky pro využívané služby.

Doba uchování dat

Nastavili jsme období sledování konverzí na 90 dní, takže příslušné soubory cookie se po uplynutí 90 dnů od kliknutí vymažou.

Můžete také zabránit (dalšímu) shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google využitím možností uvedených v části 2.5. cc).

Právní základ a možnost odvolání

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas, článek 6(1)(a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s budoucí platností odvolat tím, že přejdete do nastavení souborů cookie (v části 2.5 cc)) a změníte svůj výběr tam.

Další informace o podmínkách použití Správce značek Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://payments.google.com/payments/paymentsinfofinder?hostOrigin=aHR0cHM6Ly9wYXltZW50cy5nb29nbGUuY29tOjQzNjg.&sri=-21 a https://policies.google.com/?hl=de.

LinkedIn Ads (marketingová řešení)

Pokud jste udělili svůj souhlas, v souvislosti s tímto webem budou použity LinkedIn Ads, služba webové analýzy poskytovaná společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Rozsah zpracování

U reklam LinkedIn se data zpracovaná pomocí značky LinkedIn Insight používají také k zobrazování reklam na LinkedIn na základě vašich zájmů.

Za tímto účelem se výše uvedené osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek používají k vyvození identity (= spárování) s uživateli LinkedIn a tím k zobrazení cílené reklamy. Pokud nejste přihlášeni na LinkedIn, budou data použita pouze pseudonymně.

Účely zpracování

Pomocí LinkedIn Ads můžeme vidět, které reklamní aktivity jsou obzvláště efektivní, a naše reklamní opatření lze zobrazovat cíleněji.

Příjemce

Příjemci jsou stejní, jak je uvedeno v části 2.5 bb) (ii) na LinkedIn Analytics/Insight-Tag (Marketingová řešení).

Převod do třetích zemí

Na převod do třetích zemí se vztahují prohlášení v části 2.5 bb) (ii) na LinkedIn Analytics/Insight-Tag (Marketingová řešení).

Doba uchování dat

Na dobu uložení se vztahují prohlášení v části 2.5 bb) (ii) na LinkedIn Analytics/Insight-Tag (Marketingová řešení).

Právní základ a možnost odvolání

Na právní základ a možnost odvolání se vztahují prohlášení v části 2.5 bb) (ii) na LinkedIn Analytics/Insight-Tag (Marketingová řešení).

Facebook Pixel

Pokud jste udělili souhlas, tento web používá Facebook Pixel, službu společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“) k zobrazování personalizované reklamy.

Rozsah zpracování

Facebook Pixel používá cookies, abychom mohli statisticky vyhodnocovat používání našich webových stránek a průběžně je optimalizovat a zobrazovat cílenou reklamu. To nám říká, která reklama na Facebooku nebo interakce na Facebooku vás přivedly na náš web a jak úspěšné byly naše reklamní kampaně na Facebooku. To nám umožňuje lépe kontrolovat, jak se naše reklama zobrazuje. Informace shromážděné pomocí cookies se přenášejí na server Facebooku a tam se ukládají.

Během vaší návštěvy webu se shromažďují následující údaje:

 • zobrazené reklamy, prohlížený obsah, kliknutí na prvky (včetně případných nákupů)
 • informace o zařízení
 • geografická poloha
 • HTTP hlavička
 • IP adresa
 • marketingové informace
 • nedůvěrná uživatelsky definovaná data
 • navštívených webových stránek
 • Pixel ID
 • odkazující URL
 • Informace o souborech cookie Facebooku, ID uživatele Facebooku

Pokud je Facebook považován za našeho smluvního zpracovatele ve vztahu k Facebook Pixel nebo jsme společně s Facebookem odpovědní za zpracování, uzavřeli jsme s Facebookem příslušné smlouvy tam, kde jsou k dispozici. Facebook kombinuje vaše údaje s údaji o používání, které mohou být shromažďovány jinde, a výsledné profily používá k zobrazování personalizované reklamy a k analýze.

Vaše údaje jsou nám zpřístupněny pouze v agregované a zašifrované podobě.

Účely zpracování

Účelem zpracování je sledování používání našich webových stránek za účelem analýzy pro zlepšení a optimální implementace souvisejícího retargetingu a marketingu.

Příjemce

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko) a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA).

Převod do třetích zemí

Primárním místem pro zpracování vašich osobních údajů je Evropská unie.

Nelze však vyloučit, že data budou Facebookem přenášet do tzv. třetích zemí. Tyto třetí země nemusí nabízet odpovídající úroveň ochrany údajů podle GDPR. Pokud jsou údaje přenášeny například do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, kdy nemusíte mít možnost právního postihu. Níže je uveden seznam zemí, do kterých budou data přenášena. To může být pro různé účely, například pro skladování nebo zpracování.

 • Spojené státy americké, Spojené království, Singapur

V případě potřeby se pro tuto formu převodu uzavírají standardní smluvní doložky pro využívané služby.

Doba uchování dat

Soubory cookie nasazeny pomocí Facebook Pixel se vymažou po 90 dnech.

Můžete také ochranu (dalšímu) shromažďování údajů generovaného souboru cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) ze strany společnosti Facebook a zpracování těchto údajů společností Facebook, a to s využitím možností uvedených v části 2.5. cc).

Právní základ a možnost odvolání

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas, článek 6(1)(a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s budoucí platností odvolat tím, že přejdete do nastavení souboru cookie (v části 2,5 cc)) a změníte svůj výběr tam.

Další informace o podmínkách používání služeb Facebook Pixel a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na adrese de-de.facebook.com/legal/technology_terms a de-de.facebook.com/privacy/explanation.

cc) Odvolání / deaktivace cookies

Zpracování vašich osobních údajů pomocí analytických souborů cookie, souborů cookie sociálních sítí a marketingových souborů cookie můžete kdykoli odvolat pomocí:

Změnte předvolby souborů cookie

Ukládání cookies na váš počítač můžete zabránit změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče, například deaktivací veškerého automatického nastavení cookies. Pokud jsou deaktivovány konkrétní soubory cookie, může být omezena funkčnost webu.

3. Zpracování osobních údajů zákazníků/dodavatelů mimo web/e-shop

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely uvedené v bodech 2.2 a 2.4 těchto zásad ochrany osobních údajů (abychom vás informovali o našich produktech a službách a odpovídali na vaše další dotazy, abychom vyřídili vaše objednávky a případně provedli kontrola kreditu nebo shody), pokud nás kontaktujete jako (potenciálního) zákazníka nebo (potenciálního) dodavatele mimo naši webovou stránku/online obchod (například poštou, faxem nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů).

Zpracovávané údaje, právní základ a doba uchovávání jsou uspořádány přesně stejným způsobem, jak je popsáno v příslušných informacích v částech 2.2 a 2.4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

4. Sociální média

Kromě našich webových stránek a internetového obchodu také udržujeme firemní stránky (profily společností) u různých poskytovatelů sociálních médií (viz poskytovatelé sociálních médií uvedení v části 4.2), abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uchazeči o zaměstnání, kteří tam působí. a informovat je o našich produktech a službách a našich volných pracovních místech.

4.1 Ikony na našem webu nebo v internetovém obchodě

V této souvislosti používáme pouze jednoduché odkazy na našich webových stránkách nebo online obchodě pro integrované ikony poskytovatelů sociálních médií a tyto ikony nenavazují spojení s platformou sociálních médií při načítání webových stránek nebo online obchodu. Zde použité odkazy na sociální sítě a ikony se v tomto ohledu liší od běžně používaných tlačítek „To se mi líbí“, která přenášejí data poskytovatelům sociálních médií při načtení webové stránky, aniž byste museli na tlačítko kliknout.

4.2 Zpracování vašich údajů při návštěvě stránek naší společnosti

(a) YouTube, Xing a Twitter

Pokud navštívíte stránky naší společnosti na YouTube, Xing nebo Twitter přímo nebo kliknutím na odkaz pro média a využijete zde uvedené možnosti kontaktu (včetně funkce komentáře), budeme tam zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v bodech 2.2. a 2.3.

Kromě toho budou vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím vlastních webových stránek poskytovatele sociálních médií (stránka naší společnosti) také předány poskytovateli platformy sociálních médií a tímto poskytovatelem zpracovány. Je pravděpodobné, že poskytovatel sociálních médií bude také zpracovávat další informace a ukládat údaje, které jste konkrétně zadali na této platformě sociálních médií. Pokud jste při návštěvě takové platformy sociálních médií přihlášeni ke svému osobnímu uživatelskému účtu konkrétní sítě, může platforma sociálních médií přiřadit návštěvu k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby toto zadání provedli, musíte se před návštěvou webových stránek naší společnosti odhlásit ze svého účtu a případně smazat soubory cookie. Další informace o účelu a rozsahu tamního zpracování údajů a o dalším zpracování a použití vašich údajů naleznete v podmínkách ochrany údajů příslušného poskytovatele sociálních sítí:

Youtube

YouTube provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Xing

Společnost Xing provozuje společnost New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.

Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Twitter

Twitter provozuje společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/en/privacy

A konečně, YouTube a Twitter nám poskytují přístup ke „statistickým údajům“ (zejména: YouTube: počet návštěvníků naší firemní stránky, rozsah interakcí, průměrná délka přehrávání videa, počet denně aktivních uživatelů, zdroje přístupu, demografické údaje (informace o tom, ze kterých zemí a měst naši návštěvníci pocházejí, a statistiky o poměru pohlaví našich návštěvníků); Twitter: počet návštěvníků naší firemní stránky, rozsah interakcí, které generují poskytovatelé sociálních médií z osobní údaje, které sami shromažďují a zpřístupňují nám v anonymizované podobě. Nemůžeme vyvozovat závěry o jednotlivých uživatelích nebo mít k jednotlivým uživatelům přístup.

Od společnosti Xing nezískáváme žádný přístup ke statistickým údajům.

(b) Facebook, Instagram a LinkedIn

Pokud navštívíte některou z našich firemních stránek na Facebooku, Instagramu nebo LinkedIn kliknutím na odkaz pro média nebo přímo a využijete zde uvedené možnosti kontaktu (včetně funkce komentáře), budeme vaše osobní údaje rovněž zpracovávat v rozsahu uvedeném v části 2.2 a 2.3.

Zpracování z naší strany je prováděno na základě vyvažování zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracováním osobních údajů sledujeme zájem poskytovat návštěvníkům a uživatelům aktuální nabídku informací a možností interakce na našich firemních stránkách.

Za tyto firemní stránky s Facebookem, Instagramem a LinkedIn jsme společně odpovědní ve smyslu GDPR. Jako (společně) odpovědná strana za tyto firemní stránky jsme uzavřeli smlouvy se společnostmi Facebook, Instagram a LinkedIn, které upravují mimo jiné podmínky používání firemní stránky. Když navštívíte stránky naší společnosti na Facebooku, Instagramu nebo LinkedIn, příslušní poskytovatelé sociálních médií od vás zpracovávají osobní údaje. Některé z osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných, když používáte stránky naší společnosti, jsou nám zpřístupněny v agregované podobě prostřednictvím „statistik“ (statistiky uživatelů). Vytvořené uživatelské statistiky (zejména: Facebook: počet návštěvníků naší firemní stránky, množství interakcí (údaje „To se mi líbí“, odběratelé stránky, reakce na příspěvky), informace o videích (počet zhlédnutí, oblíbenost videí), demografické údaje (informace o věkové skupině, pohlaví, úrovni vzdělání, profesi; stav vztahu); Instagram: Informace o aktivitě (reakce: To se mi líbí/srdíčka, komentáře, jak je obsah sdílen nebo ukládán, kolik lidí přistoupilo k profilu v reakci na příběh, kliknutí na odkazy v profilu), demografické údaje; LinkedIn: příspěvky (počet zobrazení příspěvku, počet kliknutí na příspěvek a společnost, lajky, komentáře, sdílení), sledující (ať už organické nebo ne), demografické údaje), návštěvníci (kolikrát stejný návštěvník, demografické údaje) jsou nám předávány pouze v anonymizované podobě. K podkladovým údajům nemáme přístup. Podrobnější informace o zpracování údajů, zejména s ohledem na statistiky uživatelů, mohou být našel i n dohody o odpovědnosti za ochranu údajů:

Pro Facebook a Instagram: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

For LinkedIn:

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Rozsah, v jakém poskytovatelé sociálních sítí shromažďují a zpracovávají osobní údaje, je uveden v prohlášeních o ochraně osobních údajů na níže uvedených odkazech. To znamená, že nemáme žádný vliv na to, zda Facebook, Instagram nebo LinkedIn předávají osobní údaje třetím stranám. Zejména je možné, že osobní údaje jsou mimo Evropskou unii zpracovávány společnostmi Facebook Inc, Instagram Inc nebo LinkedIn Inc se sídlem v USA.

Facebook

Facebook provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Instagram

Instagram provozuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn

LinkedIn je provozován společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

5. Další služby integrované na webu

Na naše webové stránky zařazujeme videa s informacemi o procesu objednávání, našich produktech, konfiguraci našich produktů a pro podobné účely. Tato videa jsou uložena na našem vlastním serveru a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek nebo online obchodu.

Aby byl přístup k videím technicky možný a v případě potřeby bylo možné sledovat události související se zabezpečením, jsou příslušné přístupové údaje automaticky ukládány při každém přístupu k videím.

V závislosti na použitém prohlížeči se shromažďují následující údaje:

IP adresa žádajícího počítače; datum a čas žádosti; přístupová metoda/funkce požadovaná žádajícím počítačem; vstupní hodnoty přenášené žádajícím počítačem (název souboru atd.); stav přístupu k webovému serveru (soubor přenesen, soubor nenalezen, příkaz nebyl proveden); název požadovaného souboru; URL, ze kterého byl soubor vyžádán a/nebo byla spuštěna požadovaná funkce.

Zpracování údajů se provádí na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je prezentace našich produktů a v důsledku toho zjednodušení objednávek prostřednictvím našeho webu nebo internetového obchodu

Výše uvedené údaje budou zpracovávány a zejména uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedeného účelu. Údaje jsou obvykle uchovávány do konce vaší návštěvy našich webových stránek nebo internetového obchodu. V závislosti na typu prohlížeče, který používáte, mohou být aktivována výchozí nastavení, která obnovují stránky, které jste dříve navštívili, což umožňuje delší ukládání dat.

6. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

6.1 Ke zpracování osobních údajů pro uvedené účely využíváme smluvní zpracovatele. Tito pro nás zpracovávají osobní údaje naším jménem. Ponecháváme si kontrolu nad dotčenými osobními údaji a jako správce zůstáváme odpovědní za zpracování údajů.

6.2 Pro zpracování plateb za objednávky předáváme platební údaje bankám nebo poskytovatelům platebních služeb, pokud to způsob platby vyžaduje.

6.3 V případě potřeby předáváme kontaktní údaje logistickým společnostem za účelem realizace přepravy zboží.

6.4 V jednotlivých případech můžeme na vaši žádost sdílet osobní údaje potřebné pro objednávku s našimi mezinárodními zástupci (jinými společnostmi v rámci korporátní skupiny). Pokud Evropská komise nevydala pro příslušnou třetí zemi mimo Evropský hospodářský prostor rozhodnutí o přiměřenosti, činí tak na základě čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR.

6.5 Osobní údaje předáváme v jednotlivých případech soudům, orgánům činným v trestním řízení, dozorovým úřadům, jiným úřadům, daňovým poradcům a právníkům, pokud je to zákonem přípustné nebo vyžadováno.

7. Automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje nepoužijeme k automatizovanému rozhodování (včetně profilování) o Vás, které bude mít pro Vás právní účinek nebo pro Vás obdobně významnou újmu.

8. Vaše práva

8.1 Podle právních předpisů máte následující práva:

 • Právo na informace o vašich osobních údajích: umožňuje vám získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme, a ověřit si, zda je zpracováváme zákonně;
 • Právo na opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme: umožňuje vám to opravit neúplné nebo nepřesné údaje;
 • Právo na výmaz vašich osobních údajů: to vám umožňuje požadovat, abychom vymazali nebo odstranili vaše osobní údaje, pokud nemáme další důvod je dále zpracovávat;
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na našich oprávněných zájmech (nebo na zájmech třetí strany) a pokud vaše konkrétní situace dává důvod vznést námitku proti zpracování na tomto základě. Zejména máte právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše údaje pro účely přímého marketingu;
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů: toto Vám umožňuje požádat o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud si přejete, abychom zjistili jejich přesnost nebo základ zpracování; a
 • Za určitých okolností právo na předání vašich osobních údajů jinému správci.

8.2 Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby jeho odvolání.

8.3 Máte právo si kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.