Odprášení a odvod vzduchu

V mnoha průmyslových odvětvích vznikají při výrobních procesech vedlejší produkty, jako je prach, výpary nebo mlha, které, pokud nejsou správně odváděny, mohou představovat riziko pro výrobní závod, produkty, zaměstnance a životní prostředí.

Je proto důležité, aby použitý potrubní systém měl vysoký stupeň těsnosti, aby nemohly unikat nebezpečné látky. Stejně důležitá je vodivost potrubního systému. Statické náboje mohou vést k deflagraci nebo explozi a způsobit tak nesmírné škody. Vzhledem k tomu, že výbuchy ve výrobním procesu nelze přes všechna preventivní opatření zcela vyloučit, měl by mít potrubní systém také minimální úroveň odolnosti proti tlakovým rázům.

Modulární potrubní systém od JACOB nabízí různé možnosti pro spolehlivé odsávání prachu, výparů a páry. Potrubní systémy JACOB jsou odolné proti úniku kondenzátu a mají vynikající kvalitu z hlediska materiálů a zpracování. S více než 8 000 produktů ve své standardní řadě nabízí JACOB také vysoký stupeň flexibility a díky odolnosti proti tlakovým rázům 3 až 10 barů navíc stupeň bezpečnosti pro váš potrubní systém.

Odsávání prachu a odpadní vzduch: Oblasti použití potrubních systémů JACOB

Obrábění kovů
  • Odmašťovací systémy
  • Olejová mlha
  • Výpary ze svařování
  • Prašná výroba
  • Výpary z rozpouštědel
Potraviny, nápoje a tabák
  • Prach
  • Výpary
Chemikálie, léčiva, plasty
  • Prach
  • Laky
  • Výpary
Rychlá a flexibilní montáž odsávacího a odprašovacího systému

Rychlospona QUICK CONNECT se velmi snadno nasazuje a její kvalitní provedení dodává potrubnímu systému vysokou stabilitu a těsnost. Rychlospony QUICK CONNECT jsou navrženy tak, aby bezpečně spojily standardní lemy trubek s těsněním ve tvaru U. Na rozdíl od běžných spojů lze tento systém snadno a rychle demontovat, vyměnit a znovu smontovat, aniž by došlo ke snížení kvality.

Více o rychlosponách QUICK CONNECT

Nejvyšší standardy pro zboží v hygienicky choulostivých odvětvích

Naše řada FOOD GRADE nejsou pouze produkty, které jsou ideální pro přepravu hygienicky choulostivých produktů. Naše řada FOOD GRADE je modulární potrubní systém z nerezové oceli sestávající z více než 3 000 produktů, které splňují vysoké požadavky potravinářského průmyslu. Naši technici pečlivě otestovali všechny komponenty přicházející do styku s potravinami a optimalizovali jejich design a materiál. Naše produktová řada FOOD GRADE splňuje jak evropské nařízení EG1935/2004, tak i americkou potravinovou směrnici FDA.

Více informací o produktové řadě FOOD GRADE

Prohlédnutím videa souhlasíte s tím, že vaše data budou použita, přenesena na YouTube, a že jste si přečetli naše zásady týkající se ochrany osobních údajů.

Produktová řada DETECTABLE DESIGN nabízí výrobcům v potravinářském průmyslu s citlivým zbožím ještě větší bezpečnost. Všechny produkty řady DETECTABLE DESIGN lze dohledat pomocí komerčně dostupných detektorů kovů a splňují požadavky EG 1935/2004 a FDA. Pokud by se těsnění nebo jejich části náhodou dostaly do vašeho výrobního procesu, například při běžné údržbě, mohou být identifikovány detektorem kovů a okamžitě odstraněny.

Více o produktové řadě DETECTABLE DESIGN

Individuální ochrana proti opotřebení pro vaši oblast použití

V průmyslu a zemědělství existuje mnoho aplikací, které způsobují nadměrné opotřebení potrubních systémů. Produktová řada DURABLE DESIGN od JACOB dělá potrubní prvky odolnější vůči tvrdým a abrazivním materiálům, snižuje opotřebení a tím prodlužuje životnost vašeho potrubního systému.

Naše nové ochranné obložení proti opotřebení „Cryptane Blue“ také zajišťuje, že kombinovaný systém ochranného obložení proti opotřebení potrubí je odveden statický náboj.

Více o produktové řadě DURABLE DESIGN

Proč je JACOB tím správným partnerem pro odsávání prachu a odsávání vzduchu

Vlastní výroba nástrojů

K výrobě našich produktů často potřebujeme speciální nástroje, proto si je vyrábíme sami v naší nástrojárně ve městě Porta Westfalica v Německu. Tímto způsobem vždy zajistíme, aby byly pro výrobu k dispozici vždy optimální nástroje.

Moderní stroje

Přesnost a rychlost strojů nelze nahradit „pracovní silou“. Proto spoléháme na strojní podporu, například na svařovací roboty nebo našeho laserového systému. To nám umožňuje nejen vyrábět velká množství, ale také zajistit trvale dobré svarové švy a dokonalou přesnost i u velkých průměrů.

Odbornost

Když je to pro naše roboty a stroje příliš komplikované, spoléháme na naše zkušené svářeče, kteří jsou s námi v průměru 16 let – a kteří za ta léta dokázali nasbírat velké množství znalostí a zkušeností.

Řízení jakosti

Naše oddělení řízení kvality navíc sleduje celý výrobní proces, abychom mohli rychle reagovat na problémy. Tým neustále analyzuje naše procesy a produkty a v případě potřeby je upravuje.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud si myslíte, že vám můžeme jakkoli pomoci!
Daniel Růčka
Daniel Růčka
Obchodní ředitel / Area Sales Director

Objevte naši standardní řadu