Právní upozornění

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG
AG Minden HR A 233 

Jacob Rohrsysteme Beteiligungs-GmbH
AG Minden HR B 1883 
 

General Management

Klaudine Gericke, Patrick Jacob
Niedernfeldweg 14
D-32457 Porta Westfalica

Phone: +49 571 9558 - 0
Fax Central Office: +49 571 9558 -160

Email: post@jacob-rohre.de Zdroje obrázků:

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG
Adobe Stock
Shutterstock
​​​​​​​Envato Elements
Pexels
Unsplash
Pixabay


Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah

Autor si vyhrazuje právo nenést odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost týkající se škod způsobených použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakýchkoli neúplných nebo nesprávných informací, budou proto zamítnuty.

Všechny nabídky jsou nezávazné a nezávazné. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech nabídek a informací může autor bez zvláštního oznámení rozšířit, změnit nebo částečně či úplně smazat.

2. Doporučení a odkazy 

Autor není odpovědný za žádný obsah, na který odkazuje nebo na něj odkazuje z jeho stránek – pokud si není plně vědom nezákonného obsahu a nebyl by schopen zabránit návštěvníkům jeho stránek v prohlížení těchto stránek. Dojde-li k jakékoli škodě použitím zde uvedených informací, může být odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoli ten, kdo na tyto stránky odkazoval. Dále autor neručí za žádné příspěvky nebo zprávy publikované uživateli diskusních fór, knih návštěv nebo mailinglistů uvedených na jeho stránce.

3. Autorská práva

Autor měl v úmyslu nepoužít pro publikaci žádný materiál chráněný autorským právem nebo, pokud to není možné, uvést autorská práva k příslušnému předmětu.
Autorská práva na jakýkoli materiál vytvořený autorem jsou vyhrazena. Jakékoli rozmnožování nebo použití objektů, jako jsou obrázky, diagramy, zvuky nebo texty v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, není bez souhlasu autora povoleno.

4. Zásady ochrany osobních údajů

Je-li dána příležitost k zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), vkládání těchto údajů probíhá dobrovolně. Využívání a placení všech nabízených služeb je povoleno - je-li to zatím technicky možné a přiměřené - bez uvedení jakýchkoli osobních údajů nebo pod zadáním anonymizovaných údajů nebo aliasů. Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé rozesílající nevyžádané spamy budou potrestáni.

5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou zákonné nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.